Proje Analiz Çalışması ve Politika Araştırma Raporu

Proje Analiz Çalışması ve Politika Araştırma Raporu

Engelli bireylerin sosyal yaşama katılımlarında en önemli aşamalardan biri istihdam sürecidir. İstihdama katılan birey üretim sürecine dahil olmakta ve elde ettiği iş pozisyonuyla sosyal yaşamda bir yer edinebilmektedir. OTİGED Projesi kapsamında, otizmli bireyler başta olmak üzere, engelli bireylerin sosyal yaşam ve işgücü piyasasındaki konumlarını ortaya çıkarmaya yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analiz çalışmasının temel amacı, otizmli bireylerin istihdamındaki genel durum ve uluslararası örneklerin tanıtılması ve sosyal yaşam ile işgücü piyasası arasında entegrasyonunun sağlanmasına yönelik politika tedbirlerini belirlemektir.

Bu analiz çalışmasına ilişkin olarak bir politika araştırma raporu hazırlanmıştır. Bu rapor, dünya ülkelerinden otizmli bireylerin istihdamında kullanılan başarılı modeller hakkında mevcut durum, ülke uygulamaları ve literatür taramasını içermektedir. Yapılacak çalışmalar ve üretilecek fikri çıktılar ile otizmli gençlerin istihdama ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Analiz Çalışması ve Politika Araştırma Raporu’nun orijinali, İngilizce olarak hazırlanmış olup Türkçe çevirisi gayrı resmi olarak Bursa İŞKUR Proje Birimi tarafından yapılmıştır. Aşağıdaki linklerden raporun Türkçe ve İngilizce versiyonlarına erişebilirsiniz.

PDF İndir PDF Download