OTİGED Projesi 1. Ulusötesi Proje Toplantısı Bursa`da Gerçekleştirildi.

OTİGED Projesi 1. Ulusötesi Proje Toplantısı Bursa`da Gerçekleştirildi.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yürütülen “Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)” projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmektedir.

Bursa Çalışma ve İş Kurumunun koordinatör olduğu projede; özel sektörde otizm istihdamını iş koçu desteğiyle sağlayan Eker Süt Ürünleri, bu alanda ulusal ve uluslararası araştırmalara imza atmış Maltepe Üniversitesi, Hollanda’dan İş koçluğunda kapasite geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Amsterdam Autism Akademi, İngiltere’den danışmanlık ve eğitim hizmetleri ön plana çıkan ve uluslararası birçok projede aktif rol oynayan özel istihdam bürosu Aspire-Igen, Fransa’dan otizmli bireylerin sosyal yaşama iş hayatına katılması için yürüttüğü çalışmalarla ve tecrübelerle ışık tutacak Vivre et Travailler Autrement Vakfı ve kamu kurumları ve özel sektör ile modül-platform geliştirmeye yönelik alanında tecrübeli yazılım firması Pandora X proje ortaklarının katılımıyla 1. Ulusötesi Proje Toplantısı 22-23 Kasım 2021 tarihlerinde Bursa’da düzenlenmiştir.

Toplantının ilk gününde, Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün yürütmüş olduğu çalışmaları yerinde görmek adına proje ortakları ile Engelli İş Koçluğu, İşveren Danışmanlığı ve İş Kulüpleri birimleri ziyaret edilmiş ve sunulan hizmetlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Ardından, İŞKUR hizmetleri ve projeye ilişkin proje ortaklarına sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Proje çalışmalarına yön vermesi açısından bütün proje ortaklarının katılımıyla, Dünya, Avrupa Birliği, Türkiye, Fransa, Hollanda ve İngiltere’de otizmli bireylerin mevcut durum, sosyal yaşam ve işgücü piyasasındaki konumlarının ortaya konmasına yönelik analiz çalışması yapılarak bir politika araştırma raporu hazırlanmıştır. Analiz çalışmasındaki temel amaç, otizmli bireylerin istihdamında uluslararası örneklerin ve genel durumun ortaya konması, sosyal yaşam ve işgücü piyasası arasındaki entegrasyonlarının sağlanmasına ilişkin politika tedbirleri tespit etmektir. Bu kapsamda, toplantıda analiz çalışması ve politika araştırma raporunun bulguları paylaşılmıştır.

Toplantının ikinci gününde, proje ortağı olan Eker Süt Ürünleri firmasına ziyaret gerçekleştirilmiş ve Eker’in bünyesinde istihdam ettiği ve İş Koçu desteği ile sürdürülebilir istihdam desteği verdiği 9 otizmli bireyin işbaşında gözlemlenme fırsatı bulunmuştur. Toplantının geri kalan kısmında ise projenin ilk fikri çıktısı olan “İş Koçları ve Diğer Profesyoneller için Eğitim Modülü” hazırlanması çalışması kapsamında yürütülecek faaliyetlere ilişkin tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Maltepe Üniversitesi'nin akademik anlamda öncülük edeceği ve sahadaki uygulama tecrübesiyle Amsterdam Autisme Academie’nin katkı sunacağı, Bursa İŞKUR ve Eker A.Ş. proje ortaklarının katkılarıyla, otizmli bireylerin istihdamı için önceliklerin tespit edilmesi, buna uygun bir yol haritası oluşturulması, iş koçları ve diğer profesyoneller için İş Koçluğu eğitimi içerik ve modüllerinin hazırlanması sağlanacaktır. Eğitim modülünün, iş koçları ve diğer profesyonellerin günlük pratiklerini pekiştirici ve bireysel kapasite geliştirici etkiler sunması öngörülmektedir.

Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ve üretilecek fikri çıktılar projemizin web sayfası olan http://www.otiged.org/ adresi üzerinden herkesin erişimine açık olacak şekilde paylaşılacaktır.
OTİGED Projesi 1. Ulusötesi Proje Toplantısı Bursa`da Gerçekleştirildi.
OTİGED Projesi 1. Ulusötesi Proje Toplantısı Bursa`da Gerçekleştirildi.