OTİGED Projesi Kapsamında “İş’te Otizm Çalıştayı” Düzenlendi

OTİGED Projesi Kapsamında “İş’te Otizm Çalıştayı” Düzenlendi

“Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)” projesi kapsamında, 2 Nisan "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla 31 Mart 2022 tarihinde İş’te Otizm Çalıştayı düzenlendi

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yürüttüğü “Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)” projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin üretkenliğinin artırılması ve istihdama geçişlerinin desteklenmesine yönelik iş koçluğu modelinin geliştirilmesi kapsamında proje ortakları bir araya getirilmiştir. Bu kapsamda, 2 Nisan 2021 tarihinde, hem projemizin lansmanı hem de "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla bir webinar etkinliği düzenlenmiştir.

Bursa İşkur İl Müdürlüğünün koordinatör olduğu projede; özel sektör, üniversite, vakıf, özel istihdam bürosu, eğitim ve danışmanlık akademisi ve yazılım firmasını temsilen Türkiye, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan olmak üzere toplamda 4 ülkeden 7 proje ortağı bulunmaktadır. Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin üretkenliğinin artırılması ve istihdama geçişlerinin desteklenmesine yönelik iş koçluğu modelinin geliştirilmesi kapsamında proje ortakları bir araya getirilmiştir.

Proje kapsamında, 2 Nisan 2021 tarihinde hem projenin lansmanı hem de "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla bir webinar etkinliği düzenlenmiş ve otizmli bireylere yönelik eğitimden istihdama sağlık düzenlemelerinden sosyal yaşama kadar birçok konu başlığında güncel çalışmalar ve ülke uygulamaları paylaşılmıştı.

Çalıştayda, mesleki eğitim ve işe hazırlama, yasal düzenlemeler ve sosyal politika, kurumlar arası iş birlikleri, sektörel istihdam, işe yerleştirme ve izleme, istihdamın önündeki engeller ve sürdürülebilir istihdam politikaları konu başlıklarına ilişkin tartışmalar yürütülmüş, güncel çalışmalar ve ülke uygulamaları paylaşılmıştır. Otizm spektrum bozukluğunun her geçen gün giderek yaygınlaştığı ve buna yönelik yeni politika ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Hayata geçirilecek OTİGED Projesinin de bu alana önemli katkılar sunacağı tüm konuşmacılar ve katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.
OTİGED Projesi Kapsamında “İş’te Otizm Çalıştayı” Düzenlendi
OTİGED Projesi Kapsamında “İş’te Otizm Çalıştayı” Düzenlendi
OTİGED Projesi Kapsamında “İş’te Otizm Çalıştayı” Düzenlendi
OTİGED Projesi Kapsamında “İş’te Otizm Çalıştayı” Düzenlendi
OTİGED Projesi Kapsamında “İş’te Otizm Çalıştayı” Düzenlendi
OTİGED Projesi Kapsamında “İş’te Otizm Çalıştayı” Düzenlendi
OTİGED Projesi Kapsamında “İş’te Otizm Çalıştayı” Düzenlendi