Avrupa Birliği Erasmus+ programı #ErasmusDays etkinliği kapsamında “İşverenlere Yönelik Proje Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi

Avrupa Birliği Erasmus+ programı #ErasmusDays etkinliği kapsamında “İşverenlere Yönelik Proje Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülen “Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)” projesinin yaygınlaştırma ve kurumlar arası iş birliği faaliyeti doğrultusunda, 13 Ekim 2022 tarihinde Bursa’nın önde gelen işverenlerinin temsilcilerin katıldığı bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Bilgilendirme toplantısı Avrupa Birliği Erasmus+ programı #ErasmusDays etkinliği kapsamında düzenlenmiş olup #ErasmusDays etkinlikleri ile Erasmus+ Programı’nın, Erasmus+ projelerinin ve yararlanıcı hikâyelerinin daha görünür hale gelmesi, her kesimden Erasmus+ yararlanıcısının projelerinin sonuçlarını ve hikâyelerini yerelde paylaşması temel beklentisi üzerine organize edilmektedir. Bu doğrultuda, #ErasmusDays etkinlikleri ile Erasmus+ Programının potansiyel yararlanıcısı olan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, gençler gibi tüm hedef gruplarla birlikte deneyim paylaşımlarının yapılması hedeflenmektedir.

Bilgilendirme programı kapsamında, engellilerin bir işyerinde istihdam edilmesini, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak “Destek Teknolojilerine Yönelik Projeler” ile Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülen OTİGED Projesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Program kapsamında ayrıca, “Destek Teknolojilerine Yönelik Projeler”den yararlanan firmalar tarafından iyi uygulama örnekleri de paylaşılmıştır.

Proje kapsamında yürütülen faaliyetler ve üretilecek fikri çıktılar projenin web sayfası olan http://www.otiged.org/ adresi üzerinden herkesin erişimine açık olacak şekilde paylaşılacaktır.
Avrupa Birliği Erasmus+ programı #ErasmusDays etkinliği kapsamında “İşverenlere Yönelik Proje Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi
Avrupa Birliği Erasmus+ programı #ErasmusDays etkinliği kapsamında “İşverenlere Yönelik Proje Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi