OTİGED İle Dünya Otizm Farkındalık Günü Webinarı

OTİGED İle Dünya Otizm Farkındalık Günü Webinarı

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yürütülen “Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)” projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmektedir.

Bursa Çalışma ve İş Kurumunun koordinatör olduğu projede; özel sektörde otizm istihdamını iş koçu desteğiyle sağlayan Eker Süt Ürünleri, bu alanda ulusal ve uluslararası araştırmalara imza atmış Maltepe Üniversitesi, kamu kurumları ve özel sektör ile modül ve platform geliştirmeye yönelik alanında tecrübeli yazılım firması Pandora X; Hollanda’dan İş koçluğunda kapasite geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Amsterdam Autism Akademi, İngiltere’den danışmanlık ve eğitim hizmetleri ön plana çıkan ve uluslararası birçok projede aktif rol oynayan özel istihdam bürosu Aspire-Igen, ve Fransa’dan otizmli bireylerin sosyal yaşama iş hayatına katılması için yürüttüğü çalışmalarla ve tecrübelerle ışık tutacak Vivre et Travailler Autrement Vakfı proje ortakları olarak belirlenmiş olup sadece ülkemiz için değil aynı zamanda tüm dünya ülkelerinde var olan temel sorun üzerine proje oluşturulmuştur.

Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin üretkenliğinin artırılması ve istihdama geçişlerinin desteklenmesine yönelik iş koçluğu modelinin geliştirilmesi kapsamında proje ortakları bir araya getirilmiştir. Bu kapsamda, 2 Nisan 2021 tarihinde, hem projemizin lansmanı hem de "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla bir webinar etkinliği düzenlenmiştir.

Söz konusu webinarda, Bursa Valiliği, Bursa Çalışma ve İş Kurumu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan kamu kurum ve kuruluşlarını temsilen yöneticiler, TBMM Otizm, Down Sendromu ve Diğer Gelişimsel Bozukluklar Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı, özel sektör bakış açısını yansıtmak için Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı ve TÜRKONFED Yüksek Danışman Kurulu Başkanı, İŞKUR Genel Müdürlüğünden yönetici ve uzmanlar, Hollanda’da otizm alanında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren “Amsterdam Autisme Academie” Yönetim Kurulu Başkanı, Fransa’da otizmli bireylerin istihdamı için yürütmüş olduğu çalışmalarla “Vivre et Travailler Autrement Vakfı, Andros Group” Yönetim Kurulu Başkanı’nın katıldığı ve Maltepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR’ın moderatörlüğünü yaptığı webinar etkinliği başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Webinarda otizmli bireylere yönelik eğitimden istihdama sağlık düzenlemelerinden sosyal yaşama kadar birçok konu başlığında güncel çalışmalar ve ülke uygulamaları paylaşılmıştır. Otizm spektrum bozukluğunun her geçen gün giderek yaygınlaştığı ve buna yönelik yeni politika ve uygulamaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Hayata geçirilecek OTİGED Projesinin de bu alana önemli katkılar sunacağı tüm konuşmacılar ve katılımcılar tarafından dile getirilmiştir.
OTİGED İle Dünya Otizm Farkındalık Günü Webinarı
OTİGED İle Dünya Otizm Farkındalık Günü Webinarı
OTİGED İle Dünya Otizm Farkındalık Günü Webinarı