Responsive image

Proje Hakkında


Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce yürütülen “Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)” projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilmektedir.

Projenin Hedefleri / Beklenen Sonuçları


Uluslararası başarılı örneklerin ortaya konması, iş koçu olarak görev yapan İş ve Meslek Danışmanlarının ve özel sektör iş koçlarının özellikle otizmli bireylerin istihdamında yetkinliklerinin artırılması, hem iş koçlarının hem de otizmli birey ve ailelerinin yararlanacağı bir online portal oluşturulması, dolayısıyla etkin yöntem ve metodoloji desteği alınarak başta otizmli bireyler olmak üzere engelli bireylere kapsamlı hizmet sunmak projenin başlıca çıktıları olacaktır.Projenin Uygulama Süresi ve Bütçesi: 31 Aralık 2020 - 29 Haziran 2023 (30 AY), 133.460 Euro

Son Haberler


...

Otiged Açılış Toplantısı Yapıldı

"Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Arttırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (OTİGED)” projesi, açılış toplantısı, İşkur Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ve Türkiye, Hollanda, Fransa ve İngiltere'den proje ortaklarının katılımıyla 25 Mart 2021 Perşembe günü online olarak gerçekleştirildi.